Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΥΡΕΙΟ (2)


ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ

Κυριολεξία
λέγεται η χρησιμοποίηση των λέξεων με την αρχική,την κύρια, την πραγματική τους σημασία.
π.χ. Είναι έξω απ’ το σπίτι

Μεταφορά
είναι το σχήμα λόγου όπου οι λέξεις που χρησιμοποιούνται χάνουν την πραγματική,την κύρια, την αρχική σημασία τους και αποκτούν μια άλλη έννοια.
Δηλαδή, μεταφέρουμε τη σημασία μιας λέξης ή μιας φράσης, σε άλλες έννοιες ή πράγματα.
π.χ. Είναι έξω απ’ τα νερά του

Παρομοίωση
είναι το σχήμα λόγου, στο οποίο συγκρίνουμε δύο πρόσωπα, ζώα ή πράγματα κλπ, έτσι ώστε η σύγκριση αυτή να παρουσιάζει το ένα από αυτά πιο ζωηρό.
Στην παρομοίωση χρησιμοποιούμε για τη σύγκριση τις λέξεις: σαν, όπως, λες και, σάμπως, καθώς.
π.χ. Το πεπόνι είναι γλυκό σαν μέλι


ΠΩΣ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Απλή πρόταση είναι αυτή που έχει:
  • υποκείμενο και ρήμα αμετάβατο
  • υποκείμενο, συνδετικό ρήμα και κατηγορούμενο
  • υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο
Επαυξημένη είναι αυτή που έχει εκτός από τους κύριους όρους της πρότασης( υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, κατηγορούμενο) και κάποιον επιπλέον προσδιορισμό ή προσδιορισμούς είτε στο όνομα είτε στο ρήμα( επίθετα, επιρρήματα, εμπρόθετες φράσεις κλπ)

Παράδειγμα:
Τα παιδιά της ΣΤ΄τάξης παίζουν ( απλή πρόταση)
Τα παιδιά της ΣΤ΄τάξης παίζουν στην αυλή του σχολείου πολύ ( επαυξημένη)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου