Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ


ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΚΑΛΑ:

α) Το γινόμενο δύο κλασμάτων είναι ένα νέο κλάσμα με αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών και παρονομαστή το γινόμενο των παρονομαστών

Παράδειγμα: 3/5 . 2/8 = 3 . 2 / 5 . 8 = 6/40

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑ ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
β) Δύο αριθμοί είναι αντίστροφοι όταν το γινόμενό τους είναι ίσο με 1

Παράδειγμα: Ο 1/2 και ο 2 είναι αντίστροφοι, γιατί 1/2 . 2 = 2/2 = 1
(μην ξεχνάς πώς μάθαμε ότι μετατρέπουμε ακέραιο σε κλάσμα. Βάζουμε απλά παρονομαστή το 1)

γ) Δύο αριθμοί μικρότεροι της μονάδας έχουν γινόμενο επίσης μικρότερο της μονάδας

Παράδειγμα: 3/4 . 2/5 = 6/20 <1
(μην ξεχνάς ότι το ίδιο γίνεται και με τους δεκαδικούς. 0,75 . 0,40 = 0,30 <1
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Τι προτιμάς το 1/2 των 3/4 μιας σοκολάτας ή τα 3/4 του 1/2 της; Γιατί;
Έλεγξε με ζωγραφική για να καταλάβεις: Και μετά βρες με ακρίβεια τα γινόμενα και για τις δυο περιπτώσεις
........................................................................................
β) Να κάνεις τις παρακάτω πράξεις:
12/18 . 6/24
3/15 . 40/6
21/36 . 6/7
γ) Να βρεις ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς είναι αντίστροφοι
3, 4/8, 6, 1, 2, 3/6, 8, 1/6
δ) Τα 3/8 των μαθητών της Ε τάξης είναι αγόρια. Από τα αγόρια αυτά το 1/6 παρακολουθεί μαθήματα γαλλικών. Να βρεις ποιο μέρος των μαθητών της τάξης είναι τα αγόρια που παρακολουθούν γαλλικά.
......................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου