Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΝΟΗΜΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΝΟΗΜΑ
Αντιθετικοί σύνδεσμοι ή άλλες λέξεις, σύνολα λέξεων ή επιρρήματα που χρησιμοποιούνται σαν αντιθετικοί σύνδεσμοι είναι:
αλλά, μα , όμως, παρά, μόνο, ωστόσο, εντούτοις, μάλιστα, έπειτα μολαταύτα, εξάλλου
Οι αντιθετικοί σύνδεσμοι μπαίνουν στην αρχή της εξαρτημένης πρότασης και το νόημα τους είναι αντίθετο από το νόημα της ανεξάρτητης. Οι προτάσεις αυτές λέγονται εναντιωματικές ή παραχωρητικές.

Π. χ. Κατάλαβε ότι ήταν ο κλέφτης. Ωστόσο δεν μίλησε γιατί ήταν φίλος του

Μερικοί όμως, όπως τα: όμως, ωστόσο, εντούτοις, μάλιστα, μολαταύτα, έπειτα, μπορούν να μπουν εκτός από την αρχή και στη μέση της πρότασης όπως και μερικές φορές και στο τέλος:

Π. χ.
Κατάλαβε ότι ήταν ο κλέφτης. Δεν μίλησε ωστόσο γιατί ήταν φίλος του
Κατάλαβε ότι ήταν ο κλέφτης. Δε μίλησε ωστόσο

Επίσης χρησιμοποιούμε και μια άλλη μορφή αντιθετικής σύνδεσης για να τονίσουμε περισσότερο το δεύτερο μέρος της.

Π. χ. Όχι μόνο να μην πας, αλλά ούτε και να του τηλεφωνήσεις

Τέλος να ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση να παραλείπεται ο αντιθετικός σύνδεσμος.

Αυτό γίνεται στην περίπτωση που συνδέεται αντιθετικά μια αρνητική πρόταση με μια καταφατική και υπάρχει έμφαση.

Δεν πεινώ απλά, πεθαίνω της πείνας( = αλλά)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου